Výstava Neuč orla létat - Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku

Výstava, Divadlo, Volný čas

Výstava připomíná osobnost česko-slovenského režiséra, pedagoga, scénáristy a teoretika Petera Scherhaufera (1942-1999).  Akcentuje jeho režijní činnost v Divadle Husa na provázku, jehož byl spoluzakladatelem a kde působil až do své předčasné smrti. Zmíněny jsou ale i jeho ostatní aktivity v českém a slovenském prostředí.

Životopisné údaje jsou doplněny řadou zajímavých materiálů a fotografií ze soukromého archivu rodiny Petera Scherhaufera, profesní divadelní aktivity dokumentují fotografie ze soukromého archivu herce Pavla Zatloukala (dosud nepublikované), archivu Centra experimentálního divadla, archivu Loutkového divadla Radost a archivu Národního divadla Brno.

Autorky oslovily řadu Scherhauferových bývalých spolupracovníků a žáků s prosbou o krátkou a osobitou vzpomínku. Vznikla tak originální mozaika velmi osobních charakteristik, s níž se návštěvníci mohou seznámit na samotné výstavě, ale také v doprovodné stejnojmenné publikaci.

Kromě fotografií a reprodukcí osobních materiálů a dokumentů dokresluje Scherhauferovy aktivity audiovizuální program (prezentace fotografií, hudební připomínka jeho spolupráce se skupinou Progres Organization, Scherhauferovy výroky…).

Kontakty

www.mzm.cz

Termíny