Exkurze Za plazy do Bílých Karpat

Volný čas
Pojeďte se s námi podívat na jedno ze tří stanovišť výskytu hada hospodáříčka - užovky stromové v ČR. Při vycházce krajinou Bílých Karpat se dozvíte o jednotlivých druzích plazů vyskytujících se v ČR, jejich odchytu, monitorování a ochraně. Exkurzi vede RNDr. Mojmír Vlašín - zoolog-ekolog, zabývající se ochranou přírody a krajiny se zaměřením na ochranu netopýrů, obojživelníků a plazů. Zahájení a ukončení exkurze bude u vlakové zastávky Svatý Štěpán. Vemte si s sebou svačinu,pití a obuv a oblečení do terénu.

Termíny