Miloš Alexander Bazovský (1899–1968), obrazy, kresby

Volný čas
ze sbírky Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně

Termíny