ZÁVĚREČNÝ KONCERT DIRIGENTSKÝCH KURZŮ

Volný čas
Třetím koncertem v rámci 46.Kroměřížského hudebního léta je Závěrečný koncert dirigentských kurzů, kde hraje Filharmonie Bohuslava Martinů a dirigenti jsou lektoři a absolventi dirigentských kurzů, uvádí Tomáš Netopil. Na koncertě zazní dvě díla nejvýznamnějších skladatelů vídeňského klasicismu, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena a světově proslulého českého skladatele Antonína Dvořáka. Symfonie č. 29 A dur tehdy sedmnáctiletého Wolfganga Amadea spadá do období po návratu do Salcburku z cest, které podnikal především v mládí po celé Evropě. Vyznačuje se typickou lehkostí, elegancí a bezstarostností, která byla tomuto geniovi vlastní.

Termíny