HORTUS MAGICUS BAROKNÍ SLAVNOSTI - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ KVĚTNÉ ZAHRADY

Volný čas
Slavnosti HORTUS MAGICUS s podtitulem Festival barokní kultury v kroměřížském Libosadu představí radovánky našich předků v autentických prostorách rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži. Barokní hudba a opera v novodobých premiérách, divadlo čerpající z původních raně novověkých her, barokní imaginace jako světelná hra a ohňostroj dle původní ikonografie a konečně hry, neodmyslitelně patřící k místu trávení volného času – Libosadu. Nahlédněte s námi dobu alonžových paruk, hedvábných punčoch, brokátů a krajek! Program na http://www.kromeriz.eu

Termíny