V zahradě - umělecké sympozium a intervence v zámecké zahradě v Ploskovicích

Volný čas, Pro děti

Umělecké sympozium se zabývá prostředím zámeckého parku v Ploskovicích.


http://www.zamek-ploskovice.cz/

Místo konání

zahrady státního zámku Ploskovice

Zázemí pro tvorbu

ateliér ve Staňkovicích (okr. Litoměřice)

Vernisáž

v zámecké zahradě a drobných stavbách v Ploskovicích - sobota 16. srpna od 18 hodin

Účastníci
  • umělci a studenti vysokých uměleckých škol v ČR
  • Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
  • Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě,
  • Fakulta Multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
  • Divadelní fakulta AMU v Praze
  • Jíří Bartoš, Jana Butzke - Denisa Dimitrivová, Michaela Dašková, Libor Novotný, Tereza Chaloupková, Adam Chmiel, Petr Košárek, Michal Kukačka, Martina Lišková, Martin Marek, Anežka Nováková, Iva Polanecká, Michaela Spružinová a studenti, Marek Štim - Radek Timoftej, Martin Vlček, Ivana Zochová.
V zahradě

Tématem jsou intimní intervence v mikroskopu zahrady. Sledování nepatrných proměn spojených se zveřejněním soukromé zahrady, odkrývání intimního vztahu člověka a přírody v zámecké zahradě, hledání detailů v celku a prožitku gania loci.

Projekt sympozií "V zahradách" otevírá otázku site-specific intervenci (instalace v krajině) a problematiku vtahu člověka a zahrady. Každý rok sleduje dílčí téma a nabízí různé úhly pohledu na fenomén zahrad.

První ročník proběhl v létě 2011 ve Staňkovicícha jeho tématem byla ,,Proměna krajiny v minulém století". Reflektoval vztah člověka a krajiny a jeho vliv na její ráz a význam. Druhý ročník "V zahradách" proběhl v rove 2012 a zabývál se uměním v zahradách a jeho působením. Tématem byla zahrada jako taková a její užívání a přetváření majitelem. Otevřením zahrad umělcům a návštěvníkům se prohloubily sousedské vztahy a rozšířila možnost umělecké tvorby v intimitě zahrad a přesto ve veřejném prostoru.

Termíny