Lekce filmu podle Bertranda Taverniera

Volný čas
Klasik francouzské kinematografie představí divákům LFŠ svojí bohatou režijní kariéru trvající již několik dekád. Rozebírat se bude nejen žánrový rozptyl Tavernierových filmů či přijetí jeho děl na světových festivalech, ale také jeho spolupráce s hereckými hvězdami z Evropy i USA (Romy Schneiderová, Philippe Noiret, Harvey Keitel).
Termíny