Tys mě vedl… Alois Klar (1763–1833) a péče o nevidomé v Čechách

Výstava
Putovní výstava o zakladateli péče o nevidomé. Připravila FF UK Praha.
Termíny