Schola Gregoriana Pragensis – Rosa mystica

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. První dva roky existence mohla zpívat pouze při liturgii, od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Izrael). Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Uctívání Panny Marie bylo ve středověku velmi populární. Jeho oblibu si připomeneme jak repertoárem karolínské doby z 9.–11. století, tak i skladbami z českého prostředí pozdního středověku.

Termíny