Seminář Orientální koberce ve sbírkách hradů a zámků – inventarizace, preventivní péče, restaurování

Volný čas

Tematický seminář je určen zejména památkářům zabývajícím se mobiliárními památkovými fondy a zámeckými interiéry – odborným pracovníkům územních památkových správ, územních odborných pracovišť a správ objektů.


Seminář pořádá generální ředitelství NPÚ, územní památková správa NPÚ v Praze a státní hrad Karlštejn ve středu 30. července 2014 od 10.30 do 17.30 hodin ve svatební síni purkrabství státního hradu Karlštejn.

Informace pro účastníky:
 • Na semináři se bude vybírat konferenční poplatek 50 Kč (káva, drobné občerstvení). Oběd si hradí účastníci sami; bude rezervován v restauraci U Adama pod hradem.
 • Parkování pro účastníky bude zajištěno na parkovišti pro svatby v blízkosti hradu.
 • Svou účast laskavě zaregistrujte e-mailem na adresu: krizova.marie@npu.cz
Program:
 • doc. PhDr. Josef Štulc, NPÚ, generální ředitelství
  Úvodní slovo k obsahu semináře
 • Jana Dřevikovská, restaurátorka textilu
  Tvorba orientálních koberců – materiály, technika, barvy
 • PhDr. Zdena Klimtová, Národní galerie, Praha
  Hlavní oblasti výroby koberců, jejich charakteristika a specifické rysy
 • doc. PhDr. Josef Štulc, NPÚ, generální ředitelství
  Orientální koberce ve vývoji evropského interiéru
 • Ing. arch. Zdeněk Chudárek, NPÚ, generální ředitelství
  Výstupy průzkumu a odborné inventarizace orientálních koberců na objektech NPÚ
 • Jana Dřevikovská, restaurátorka textilu
  Zásady péče o historické koberce v instalacích a depozitářích zpřístupněných památek
 • Komentovaná prohlídka výstavy orientálních koberců v interiérech hradu Karlštejna
  PhDr. Zdena Klimková, doc. PhDr. Josef Štulc, Ing. arch. Zdeněk Chudárek

Informace o katalogu k výstavě Koberce Orientu na Karlštejně.
Informace o výstavě.

Termíny