Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

Výstava
Tato putovní výstava o historickém pozadí, životě a díle Jana Husa je projektem Ministerstva kultury ČR. Realizátorem projektu je Husitské muzeum v Táboře pod odborným dohledem kustodky Dr. Libuše Rösch z Muzea Jana Husa v Kostnici, spoluautorem Společnost Husova muzea v Praze. Jeho cílem je vyzvednout osobnost tohoto velkého českého učence, učitele Karlovy univerzity a reformátora církve.
Termíny