Oběšení v Jefferson City

Film, Krátký film
Dramatický příběh o zradě, falešném obvinění a cti mezi kovboji.
Termíny