The Three Musketeers

Volný čas
Celovečerní taneční drama pro pět tanečníků, inspirované románem Alexandra Dumase. Představení se dotýká témat jako sociální sounáležitost, přátelství, věrnost, zrada, opuštění, odpuštění.
Termíny