UK Screen Education aneb Jak se vychovává film(em) ve Velké Británii

Volný čas
Velká Británie (potažmo Spojené království) se zdá být zejména díky aktivitám British Film Institute zemí, ve které má filmová a mediální výchova silné a stabilní zázemí? Kam dospěla filmová osvět od svých počátků v 30. letech? Jakou má perspektivu a podporu od vlády a politiků? Jak je zapojena do národního vzdělávání? Interaktivní přednáška s ukázkami představí výsledky měsíčního výzkumného pobytu a také nečekané souvislosti. Diváci si budou moci prohlédnout materiály vydávané BFI, ale i jinými organizacemi pro školy a učitele.
Termíny