Příkladová lekce - Mediální výchova

Volný čas
Jan Kurka a Petr Pláteník seznámí přítomné učitele a zájemce s učebními a pracovními materiály, které vznikly v rámci projektu Mediální výchova, příkladovou hodinu doplní prezentace práce s těmito materiály v hodinách mediální výchovy.
Termíny