Letní filmová akademie: Kamera

Volný čas
Je kameraman technik, anebo umělec? Kdo určuje vizuální podobu filmu a jak funguje dynamický vztah na ose režie-kamera? Nejen o tom bude vyprávět tvůrce, který si vyzkoušel obojí - F.A. Brabec. Kameru v Čase sluhů, Obecné škole, Jízdě či Bathory, obě profese pak spojil v Kytici, Krysaři či Boleru.
Termíny