První linie

Volný čas
Speciální komentovaná prohlídka výstavy První linie s ředitelem Ústavu českých dějin FF UK PhDr. Ivanem Šedivým, Csc., jedním z největších odborníků na první světovou válku.
Termíny