M. Dvořák, Irene Bauer ČR/Rak.: Milada, V. Sassi/It.: Histoire d'amour - Tristan and Isolde, and the mystery of fidelity, N. Ben Gal/Izr.: Jan

Volný čas
Milada - je inspirována soudním výslechem a následným posledním dopisem nejznámější oběti justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Histoire d´amour - Isolda je provdána za jiného muže, proto je její láska k Tristanovi dramatická, bolestná a dojemná, stejně jako ilegální či cizoložná. Každý zná radostný pocit věrnosti, ale i bolest, když tato snaha selže. Jan - Naše historie je plná násilí a odporu proti útlaku. Je násilí jedinou cestou jak vzdorovat útisku? Je možný pohled z jiného úhlu?
Termíny