HISTORICKÉ MAPY ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Výstava

Srdečně vás zveme na výstavu historických map
ze sbírek Regionálního muzea v Českém
Krumlově.
Vernisáž se uskuteční ve středu 6. srpna 2014
od 17 hodin v Erbovním sále muzea.

Termíny