1 + 1 + 1 = 2

Výstava
Stanislav Klváček, Stanislav Stanley Tomáš a Pavel Talich.
Termíny