Pohledy 1989 – Dvacet let po pádu železné opony

Výstava
Panelová výstava uspořádaná k 20. výročí pádu železné opony byla poprvé uvedena v Praze v roce 2009. Postavena je na výpovědích celé řady osobností z politického, kulturního a společenského života. Mnohé z nich zde hodnotí vývoj naší společnosti před i po roce 1989 a nabízí rovněž svůj výhled do budoucna. Výstavu zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů.
Termíny