People-metr 2013

Výstava
práce 40 autorů z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Itálie, Chorvatska a Ruska na téma Hommage - putovní výstava figurální tvorby končí svou mezinárodní pouť v Galerii 9
Termíny