Údolí Tennessee

Film, Krátký film
Dokumentární film umožňuje nahlédnout do života obyčejných lidí i velkých rozhodnutí, vztah jedince a státu je podáván jako průnik humanistického pokroku a ekonomické prosperity.
Termíny