Jaroslava Pírková - Ozvěny

Výstava
Obrazy Jaroslavy Pírkové jsou výpovědí, pocitem, postřehem, představou, okamžikem přeneseným na plátno. Zastavte se a naslouchejte ozvěnám, ozvěnám pocitů, ozvěnám myšlenek, které ve vás obrazy vyvolají.
Termíny