MAČ - Marek Vadas

Volný čas
Čierna na čiernej Narodil sa v 1971 v Košiciach. Vyštudoval estetiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo cestoval po Afrike. Pôsobí ako poradca kráľa v kamerunskom Nyenjei. Venuje sa canisterapii. Pracuje v reklame. Píše pre deti i dospelých. Debutoval prózou Malý román (1994). Ocenenia sa dočkali jeho piata a šiesta kniha: Rozprávky z čiernej Afriky (2004; Cena Bibiany za najlepšiu detskú knihu, 2005) a zbierka poviedok Liečiteľ (2006; Anasoft litera, 2007). Naposledy vydal knihu drobných próz Čierne na čiernom (2013).
Termíny