Dětská opera Praha

Divadlo
Písně K. Hašlera a opera Brundibár.
Termíny