Jindřich Tockstein

Výstava
Sté výročí narození železnobrodského bohéma Jindřicha Tocksteina (1914–1975) si připomeneme malou výstavkou jeho prací ze sbírek Městského muzea.
Termíny