Výstava maleb Marty Nyklesové

Výstava
Výstava maleb místní výtvarnice Marty Nyklesové pořádaná k 40. výročí založení CHKO Slavkovský les. Tématikou maleb je 24 maloplošně chráněných území Slavkovského lesa, jejichž pojetí je především vzdělávací.
Termíny