Lekce filmu podle Olgierda Łukaszewicze

Volný čas
Svoji pestrou hereckou kariéru osobně představí a vyhodnotí jedna z nejvýraznějších hereckých osobností polské kinematografie Olgierd Łukaszewicz. Řeč bude hlavně o pojímání herectví v rámci filmového žánru, ale také o stálosti filmového herectví či o tradici romantických hrdinů v polské kinematografii. Vyprávění bude doplněno také o bohatou fotodokumentaci.
Termíny