Everyday

Film, Drama
Žít několik let v odloučení od blízkého člověka, s nímž je však možné se pravidelně setkávat, znamená zvyknout si na úplně nový způsob vypořádávání se s každodenními problémy. Příběh Karen, jejích čtyř dětí a uvězněného Iana je případovou studií nového typu izolovaného života „ve vztahu".








Termíny