Dožínky

Volný čas
sraz na návsi, krojovaný průvod k hospodáři, dožínkový program, poté zábava na Panské zahradě, hrají Skoroňáci.

Termíny