Tradiční sešlost na Babím lomu ve Strážovicích u vysílače

Volný čas
pořádá Mikroregion Babí lom.

Termíny