Pověsti z dubu aneb o slováckém loupežníkovi Žilkovi

Volný čas
divadelní představení kočovné divadelní společnosti z Krnova v přírodním areálu Lúky.

Termíny