Kácání mája a přehlídka mužských pěveckých sborů s večerní besedou u cimbálu

Volný čas
pořádá SDH a Mužský pěvecký sbor z Hovoran v areálu u hřiště.

Termíny