Romantické inspirace

Volný čas
Klobucké kulturní léto 2014. Když se snoubí poezie s tóny hoboje, kontrabasu a klavíru... Vynikající klavíristka Radana Beláková se svými hosty v hudebním recitálu na nádvoří valašskoklobouckého podnikatelského centra.

Termíny