Zkouška odvahy: Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let

Volný čas
výstava je tematicky zaměřená na politickou perzekuci mladistvých v prvních letech režimu. Téma, jemuž historickou obcí dosud nebyla věnována větší pozornost, mapuje osudy a odbojovou činnost čtyř skupin, založených v období 1948–49 a zahrnujících ponejvíce skauty, Sokoly a příslušníky režimem pronásledovaných rodin (živnostníky a zemědělce). Obsahově se výstava opírá o studium archivních materiálů, dochovaných v Archivu bezpečnostních složek, ve IV. oddělení Národního archivu a svědectví žijících pamětníků, převážně v litomyšlském regionu. Výstava se nachází v oddělení pro dospělé Městské knihovny Kyjov a je zapůjčena z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Termíny