Nejznámější árie a duety ze světových oratorií

V krásnolipském kostele zazní nejznámější árie a duety ze světových oratorií. Zazní: Štěpánka Heřmánková (soprán), Jan Morávek (baryton, bas), Miroslav Laštovka (trubka) a prof. Josef Popelka (varhany). Těšit se můžete na díla od J.S. Bacha, G.F. Händela, J. Haydna, J.K. Vaňhala a dalších.

Termíny