Proměny britského sociálního filmu

Volný čas
Dva přední britští filmoví historici, David Tucker (University of Chester) a David Forrest (University of Sheffield), představí divákům LFŠ specifika žánru britského sociálního filmu. Přednáška se bude zabývat historií tohoto typicky britského žánru od 50. let minulého století do současnosti a představí britský sociální realismus jako intimní a přesto politický filmový útvar. Speciální důraz budou přednášející klást na dynamicky se vyvíjející otázku sociální identity (třída, rasa, pohlaví) a na problematiku formy a narativu britského sociálního filmu.
Termíny