Bella Donna, travička

Film, Romantický film
Atropa bella-donna je latinský název prudce jedovatého rulíku zlomocného. Bella Donna je přezdívka ženy temperamentu neméně prudkého, pro niž není žádný prostředek dost silný, chce-li muže získat nebo se jej zbavit. Stejnojmenný román Roberta S. Hichense vypráví osudy vášnivé, ale také amorální ženy, jež k dosažení svých cílů používá kriminálních prostředků. Ve svém prvním americkém filmu se Pola Negri stala zosobněním nebezpečné femme fatale s tragickým osudem.Předfilm, torzo snímku Nocturno lásky (1920, 17 min.), je ukázkou komerčně zaměřených filmů, které Pola Negri natáčela pro společnost UFA. Negri zde představuje nebohou ženu, jež, má-li se stát univerzální dědičkou, nesmí nikdy opustit umrlčí místnost svého muže.
Termíny