Odpustková slavnost Porciunkule

Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční v barokní sakrální památce a mariánském poutním místě Loreta Rumburk. Slavnost Porciunkule je s Rumburkem spjata více než tři století. Hlavním celebrantem mše svaté je páter Vojtěch Suchý SJ, okrskový vikář Vikariátu děčínského a administrátor Římskokatolické farnosti Benešov nad Ploučnicí. Součástí slavnosti je vernisáž výstavy, divadelní pohádka pro děti a koncert duchovní hudby. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Vstupné na slavnost je dobrovolné. Program slavnosti: 10.00-11.00 h. mše svatá (kostel sv. Vavřince) 11.15-11.45 h. loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa (loretánská kaple) 14.00-14.45 Tys mě vedl… Alois Klar a péče o nevidomé v Čechách, vernisáž výstavy (ambit) 15.00-15.45 koncert duchovní hudby v podání Kláry Brabníkové a Martina Vosátky (loretánská kaple) 15.00-16.00 hravá prohlídka Lorety Rumburk pro děti 16.00-17.00 loutkový muzikál s detektivní zápletkou „Za horama za dolama“, divadelní soubor Divadlo z půdy (nádvoří) Svátek Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. „S Rumburkem je slavnost spojena 329 let. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule prvně slavili řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince v létě roku 1685. Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v těsné blízkosti kláštera a do roku 1950 ji spravovali kapucíni, byla Porciunkule každoročně nejvýznamnější církevní slavností. Kvůli ní do Rumburku až do let 1. světové války opakovaně začátkem srpna přicházeli věřící z oblasti severních Čech a Horní Lužice,“ vysvětluje páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Rumburku a okolí.

Termíny