Výstava Žofie Chotková a Velké Březno ve "velké válce"

Volný čas, Pro děti

V rámci prohlídky na státním zámku ve Velkém Březně můžete zhlédnout nejen fotografický materiál, který se váže k mládí a vzpomínkám Žofie Chotkové: druhá část výstavy se tematicky dotýká dolního lazaretu ve starém zámku, kde působily členky rodu Chotků. Výstava má v budoucnu ambice mapovat osudy velkobřezenských rodáků za války a doplnit vyprávění členů rodiny Chotků pomocí soukromé korespondence o zajímavé detaily ze života během války, která změnila celé generace našich předků.


http://www.zamek-vbrezno.cz/

Termíny