Vystavení zcela unikátního meče

Výstava
Vystavení meče z období křížových výprav. Meč byl nalezen hledačem pomocí detektoru kovů dne 30. června 2012 v hloubce 10–20 cm na severním svahu návrší Bytina situovaném nad lesní komunikací v Píseckých horách. Po výstavě bude předmět odevzdán do Prácheňského muzea v Písku, kam geograficky místem nálezu patří.
Termíny