Gotické lidové tance

Cyklus oživené historie. Skupina historického tance ARVENA. Hradní nádvoří ožívá středověkou hudbou a tanci.
Termíny