Peter Greenaway: Smrt kinematografie

Volný čas
Přednášková činnost je pro Petera Greenawaye stejně zásadní jako jeho činnost umělecká. Ve svém multimediálním vystoupení bude režisér mluvit o smrti filmu, nových možnostech kinematografie a nutnosti její okamžité resuscitace. Program nebude mít žádné předem dané schéma - vše bude vyplývat z momentální inspirace Petera Greenawaye a z jeho živé interakce s publikem. Připravte se na unikátní vystoupení výjimečného režiséra a excelentního řečníka, které má daleko blíže k energické performanci než k suchopárné přednášce.
Termíny