Čekání na déšť

Divadlo
Inscenace s mezinárodním obsazením, v níž se na jevišti setkávají herci, muzikanti, tanečníci a loutky. Ústřední postavou inscenace je Penelopé, její práce a sny. Dny a noci Penelopé jsou vyplněny prací, kterou je tkání a opětné párání rubáše – tvoření a destrukce zároveň, budování obrazu světa a jeho následné ničení. Vedle skutečného světa se zjevuje svět přízraků. Látka, ze které Penelopé tká svůj rubáš, je materií světa čekajícího na déšť, který padá, aby proměňoval a osvobozoval.
Termíny