MAČ - Michal Hvorecký

Volný čas
V zrkadle a s čím sa tam Hvorecký stretol Narodil sa v 1976 v Bratislave. Vyštudoval estetiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pracuje v reklame. Venuje sa prekladu (R. Walser a. i.), je autorom divadelnej hry Slovenský inštitút, jedna komédia (2009). Vydal deväť kníh prózy, z ktorých tri boli preložené do češtiny: Lovci a zberači (2003), Silný pocit čistoty (2006) a Plyš (2006). V anotácii k tej poslednej, románu Spamäti (2013), sa píše: „Autentický portrét autora od detstva v Bratislave cez príbeh rozvetvenej rodiny až po narodenie syna. Putovanie po Slovensku aj po svete od Michaloviec cez Palermo až do Kábulu.“
Termíny