Salala - speciální prohlídka saly terreny kroměřížského zámku pro rodiny s dětmi

Volný čas

Přijďte o prázdninách navštívit salu terrenu arcibiskupského zámku v Kroměříži, která je napůl ještě součástí zahrady a napůl již náleží k zámku! Návštěva tohoto unikátního raně barokního prostoru probíhá formou poznávání prostřednictvím prožitku (dramatické, výtvarné hudební aktivity).


Programu je možné se zúčastnit 22. srpna 2014 v 11 a ve 14 hodin

Lze jej doporučit zejména rodinám s dětmi.

Program je zpoplatněn v rámci standardního vstupného do saly terreny. Jeho délka je 60 minut.

V prostoru je chladno – doporučujeme teplejší oblečení.

Kontakt
  • Mgr. Anna Slezáková, NPÚ, ÚOP v Kroměříži, mobil +420 775 442 274, slezakova.anna@npu.cz
Termíny