Hravá Květná zahrada

Volný čas

Přijďte poznávat skrze hru a vyprávění Květnou zahradu v Kroměříži! Zahradou vás provede satyr Radix. V rámci programu vhodného zejména pro rodiny s dětmi bude možné hrát hru v kuželky, bloudit v bludišti, objevit tajemství plynutí vody i času, vytvořit vlastní plán zahrady a mnoho dalšího.


Termín: 9. července a 23. července 2014 v 11 a ve 14 hod.

Program je zpoplatněn v rámci standardního vstupného do Květné zahrady.

V případě deštivého počasí se program nekoná.

Kontakt
  • Mgr. Anna Slezáková, NPÚ, ÚOP v Kroměříži, mobil +420 775 442 274, slezakova.anna@npu.cz
Termíny