Mimořádné prohlídky kaple zámku Vizovice

Volný čas, Pro děti

Vnitřní prostor kaple bude poprvé po 240 letech možné vidět ve stavu, v jakém se pravděpodobně nacházel před svým dokončením ve druhé půli 18. století.


http://www.zamek-vizovice.cz/

Nabízíme vám zcela výjimečnou možnost vidět interiér zámecké kaple během její celkové rekonstrukce a obnovy, ve stavu před dokončením!

Kaple byla v jižním křídle zámku vybudována v 70. letech 18. století. O tom, jestli byla v minulosti nějak významněji opravována, nebyly dohledány žádné záznamy. Jen jeden zápis v účetní knize mluví o blíž neurčené opravě zámecké kaple těsně před začátkem druhé světové války, tedy ještě v době, kdy zámek vlastnila a obývala rodina hraběte Viktora Boos-Waldecka. Po válce, kdy byl vizovický zámek převzat do státní správy, už byly prováděny jen drobné údržbové zásahy.

Architektonicky se jedná o mimořádně zdařilé dílo moravského stavitele Františka Antonína Grimma, které se dochovalo v původním stavu včetně vnitřního vybavení. Změnou klimatických podmínek v okolí budovy zámku i v budově samotné (nevědomé uzavření větracích cest a zvýšení okolního terénu) došlo k významnému zavlhčení a chátrání zdiva, k rozšíření plísní a hub a k napadení veškerého dřevěného vybavení dřevokazným hmyzem (červotočem), který mnohé umělecko-řemeslné kousky zcela zničil. Až teprve v roce 2012 se podařilo získat finanční prostředky na alespoň stavební obnovu a odvlhčení tohoto mimořádného prostoru, a to jen díky Aleně Hanákové, bývalé starostce Vizovic. V dubnu 2013 tedy začala celková revitalizace kaple a v listopadu t. r. by měla být ukončena. Vnitřní prostor kaple bude tedy poprvé po 240 letech možné vidět ve stavu, v jakém se pravděpodobně nacházel před svým dokončením ve druhé půli 18. století. Naše generace se druhé takové příležitosti už zřejmě nedočká, bylo by škoda, nechat si ji ujít...

Prohlídky kaple budou vždy s průvodcem a komentářem.
Začátek jednotlivých prohlídek v obou dnech bude v 11, 14 a 16 hodin.

Rezervace míst je možná telefonicky nebo osobně na pokladně zámku.
Jednotné vstupné 50 Kč bude použito na restaurování vnitřního vybavení.

Termíny