MAČ - Petr Hruška

Volný čas
Dharma, drama, Darmata Narozen 1964 v Ostravě. Vystudoval Vysokou školu báňskou (obor úprava nerostných surovin) a Filozofickou fakultu na Ostravské univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně (obory česká literatura a literární věda). Napsal šest básnických sbírek (debut Obývací nepokoje, 1995), za tu nejnovější (Darmata, 2012) získal Státní cenu za literaturu pro rok 2013. Věnuje se literární historii (monografie básníka Karla Šiktance Někde tady, 2010), pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, vyučuje na vysokých školách. K vydání připravil třídílné spisy Jana Balabána.
Termíny